Driftsstatus

 

Vandforsyningen er normal i hele vort område.

 

 

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

Vandaflæsningskort er udsendt på mail til forbrugere med mail og med post til forbrugere uden mail.

Husk at få registreret forbruger omkring 1. november for at undgå aflæsningsgebyr.

 

 

Velkommen til Begtrupvig Vandværk

Vandværket får leveret vand fra pumpestationen Skellerup Enge og dækker vandforsyningen helt fra Strands Hoved / Skråningen og ud til Mols Hoved langs Begtrup vig.

Vi er 588 forbrugere  og heraf er der ca. 40 fastboende medens resten er sommerhuse. 

Det årlige forbrug ligger på ca. 22.000 m3 vand . 

Link til hjemmeside for pumpestationen skellerup enge