Driftsstatus

 

Vandforsyningen er normal i hele vort område.

 

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

Generalforsamling den 24. maj i Tved forsamlingshus er aflyst.Se her

Dagsorden og regnskab kan findes under punktet vandværket.

 

 

 

Velkommen til Begtrupvig Vandværk

Vandværket får leveret vand fra pumpestationen Skellerup Enge og dækker vandforsyningen helt fra Strands Hoved / Skråningen og ud til Mols Hoved langs Begtrup vig.

Vi er 568 forbrugere  og heraf er der ca. 40 fastboende medens resten er sommerhuse. 

Det årlige forbrug ligger på ca. 20.000 m3 vand . 

Link til hjemmeside for pumpestationen skellerup enge