Driftsstatus

 

Vandforsyningen er normal i hele vort område.

 

 

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

Husk at få sendt måleraflæsninger ind på de fremsendte aflæsningskort eller på den mail de fleste nu får.Tallene skal være inde senest i starten af november.

Næste år vil vi som udgangspunkt acontofakturere vandforbrug med det forbrug man har haft i indeværende år. Tidligere brugte vi samme tal uanset forbruget

 

 

Velkommen til Begtrupvig Vandværk

Vandværket får leveret vand fra pumpestationen Skellerup Enge og dækker vandforsyningen helt fra Strands Hoved / Skråningen og ud til Mols Hoved langs Begtrup vig.

Vi er 568 forbrugere  og heraf er der ca. 40 fastboende medens resten er sommerhuse. 

Det årlige forbrug ligger på ca. 20.000 m3 vand . 

Link til hjemmeside for pumpestationen skellerup enge