Driftsstatus

Der er normal forsyning i hele området og vi har pt. ingen problemer med vandkvaliteten.

 

 

Husk

HUSK Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

Vandværket har fået ny bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen den 9. juni.

Vandværket har skiftet adresse fra Asylvej 19 til til Søndre Molsvej 11 i forbindelse med formandsskiftet.

Navn, adresse, telefonnummer og mail på bestyrelsen kan ses under punktet kontakt..

 

Velkommen til Begtrupvig Vandværk

Vandværket får leveret vand fra pumpestationen Skellerup Enge og dækker vandforsyningen helt fra Strands Hoved / Skråningen og ud til Mols Hoved langs Begtrup vig.

Vi er 595 forbrugere  inklusive 3 grunde, der har betalt delvis tilslutning ,samt 5 markhaner. Der ca. 40 fastboende medens resten er sommerhuse. 

Det årlige forbrug ligger på ca. 21.000 m3 vand . 

Link til hjemmeside for pumpestationen skellerup enge