Driftsstatus

OPHÆVELSE KOGEPÅBUD  15.11.22 læs her 

 

 

Husk

HUSK Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

Vandaflæsningskort bliver udsendt på mail til forbrugere med mail og med post til forbrugere uden mail.

De sendes ud omkring 1. oktober 2022

Husk at få registreret forbrug omkring 1. november for at undgå aflæsningsgebyr.

 

 

Velkommen til Begtrupvig Vandværk

Vandværket får leveret vand fra pumpestationen Skellerup Enge og dækker vandforsyningen helt fra Strands Hoved / Skråningen og ud til Mols Hoved langs Begtrup vig.

Vi er 590 forbrugere  og heraf er der ca. 40 fastboende medens resten er sommerhuse. 

Det årlige forbrug ligger på ca. 22.000 m3 vand . 

Link til hjemmeside for pumpestationen skellerup enge